Факти в документах
Факти в документах
Історичне минуле
Архітектурні пам'ятники

Загальна кількість вулиць - 96, деякі з них до сих пір мають старі народні назви.

Старі, народні назви вулиць та «кутків» у селі Кобижча

Народні назви
Радянські назви

Народні назви
Радянські назви
Аршава Радищева, Ломоносова
Назарівка Л. Українки
Бабаківка Тельмана

Натоківка К. Маркса
Бабичівка Піонерський провулок

Носівський шлях Братів Лисенко
Бережок Зарічна

Озерець
Космічна
Бобровицька Т. Шевченка

Олешківка Івана Франка
Буглаківка Щорса

Полівка 30-ти річчя Перемоги,
Котляревського
Бровченкова М. Горького

Пономаренківка Авіації
Бродок Рози Люксембург, Горки

Реп'яхівка Квітки-Основ'яненка
Воєводина
Піонерська

Рудова Червоних Партизан
Глибока Гайова
Ромашківка Попудренка
Глинище Зелена

Савинська Комсомольська
Горбачівка, Соболиха Литвина

Салівка Степана Разіна
Загребелля
Поштова

Семенівка Котовського
Земська (Жемська) М. Островського
Смагівка
Матросова
Зленківка
Маяковського

Хижняківка Піскова
Каштелянівка 60-ти річчя Жовтня, Кірова

Хуторок Пушкіна
Козарський шлях
Куйбишева
Хуторець Радянської Армії
Кругляк Кутузова
Цибовка Толстого
Комисарівка Шкільна

Черкасівка Польова
Кутовка (Котівка) Жовтнева

Шавулівка Б. Хмельницького
Лебедівка
Садова, Лебедівка

Широка, Ставок Правди
Лемівка
Перемоги
Шульгівка
Бібліотечна
Лозицьківка Вокзальна
Шулякова Провулок Пугачова
Лопатовка Першотравнева

Шосейна
Леніна (Незалежності)
Мальківка Київська

Якубівка
Салтикова-Щедріна
Майдан Петровського

Ярішківка
Мічуріна

Склали: Данилевська О.В., Шелест М.П. з допомогою Масейко В.І., Пісецької Л.М. та інші.

Демографічний стан в середині XVII-го сторічча

 

 

 

Підрахунок кількості померлих від голодомору в селі Кобижча у 1932-1933 роках

Багато людей молодшого та середнього віку не обізнано у масштабах та суті трагедії голодомору, який стався на Україні 1932-1933 років. Значною мірою це є наслідком того, що їм невідомі  вражаючі цифри кількості загиблих. Особливо в рідному селі.

Точну чисельність померлих від голодомору в зв’язку з фальсифікацією, знищенням  документів 1932-33 років та відсутністю достатньої кількості свідків встановити  на сьогоднішній день вже неможливо. В жодних офіційних джерелах для конкретного села її нема. Тому ми самі  спробували підрахували орієнтовну цифру.

Для того щоб наблизитись до достовірного результату вирішили зробити максимальну кількість обчислень різними способами і встановити середній показник. Підрахунки були виконані за  трьома принципово різними методиками ( 3 варіанти):

1 варіант. Кількість померлих в Кобижчі обчислена методом інтерполювання виходячи  з чисельності  загиблих по всій Чернігівській області. Кількість жертв по області встановлена на основі даних про природну смерть за переписом кінця 1926 року із застосуванням різних коефіцієнтів. Оскільки в наукових джерелах вони різняться, то було зроблено три підваріанти.

2  варіант.  Підрахунок зроблено на основі аналізу спогадів свідків голодомору, які записали вчителя і учні сільських шкіл. Оскільки свідчення  про померлих охоплюють тільки 49 дворів,  цифра по всьому селу визначена шляхом екстраполювання. Зроблено також перевірочний розрахунок «по дворах».

3   варіант.  Цифра визначена графічним способом на основі даних про чисельність населення в Бобровицькому районі за переписами кінця 1926 та початку 1937 років. При цьому враховані демографічні зміни за період між 1933 та 1937 роками.

Таким чином, було виконано  6 підрахунків. Для них було максимально використанj всі наявні у сучасній науці дані щодо голодомору 1932 – 1933 років. Результати в усіх варіантах і подваріантах виявились близькими один до одного.

Далі підрахунки були надіслані на експертизу в основні профільні наукові інститути НАН України. Матеріал було доопрацьовано  разом з їх фахівцями і він офіційно отримав позитивні оцінки. В листах всіх  інститутів були наведені найбільш достовірні на їх погляд цифри загиблих від голодомору в селі Кобижча. Експертні  висновки на наші запроси надали: Український інститут національної пам’яті (лист № 01-169 від 25.02.2008 р. підписаний академіком І. Р. Юхновським), Інститут історії України ( лист №123/156 від 14.02.2008 р., доктор історичних наук О.С. Рубльов), Інститут демографії та соціальних досліджень України ( лист № 181-8170 від 15.02. 2008 р., член-кореспондент НАНУ Е.М. Лібанова).

Всі підрахункові і експертні цифри ми  проаналізували, узагальнили і отримали єдиний результат. На основі вказаної роботи можна впевнено стверджувати, що від голодомору 1932-1933 років в селі Кобижча померло орієнтовно 1100 чол. На жаль, як написано у листі Інституту історії, «більш точної цифри на сьогодні встановити не  уявляється можливим».

1  ВАРІАНТ

На базі загальних даних по Чернігівській обл. зроблені за єдиною методикою три підваріанти з використанням різних даних, взятих з різних наукових джерел.

Таблиця 1

1927 рік 1933 рік
Кількіст. населення області чол.
Померли природн. смертю чол.    
Кільк. померл. природ. смертю на 1 тис. населен. чол.  
Перевищ смертності по віднош. до 1927р рази Кільк. померл на 1 тис. насел. чол. 
Кільк. населен. Кобижч. на поч. голоду чол.   
Перевищ. смертності над природньою на 1 тис. населен. перівнено з 1927 р чол.  
Померло від голодомору в 1933р. у селі Кобижча чол.
1 2 3 4 5 6 7 8
2784.300 54.600  
54600:2784,3=
=20
4.3* 20х4,3= 86 12750* 86-20=66 66х12.75=840
2784.300 54.600 54.600:2784,3=
=20
5,5** 20х5,5=110 12750* 110-20=90 90х12,75=1148
2784.300 54.600 54.600:2784,3=
=20
5,5** 20х5,5=110 12060** 110-20=90 90х12.06=1085

Джерела:

Гр.1 та 2 .Станіслав  Кульчицький. Демографічні наслідки голодомору1933 р. в Україні. Геннадій Ефименко. Всесоюзний перепис 1937р. в Україні: документи та матеріали.   НАН. Інститут історії України. К. 2003 р. (Табл. 3 та 10).   
Гр.4.* Голодомор 1932-1933 років в Україні : причини та наслідки Кульчицький С.В., розділ VI. стор. 513.
Гр.4.** Голодомор 1923-33 років – геноцид Українського народу. Український  інститут Національної пам’яті. К. 2007 р.
Гр.6.*   Кількість мешканців села Кобижча на початку 1933 р. , тобто до інтенсивної загибелі людей, визначено на основі даних демографічної динамки по Бобровицькому району ( див табл. 2).
Гр.6**. Прийнята за переписом 17.12 1926 р.. Вважаємо, що в зв’язку із поступовим зниженням природного приросту , репресивною та не задокументованою міграцією з 1926 по 1933 р. р., кількість населення не могла збільшитись. Ця тенденція помітна на прикладеному графіку динамки населення села Кобижча.

Таблиця 2

Кількість населення Бобровицького району по перепису 1936 р. чол. Кількість населення Кобижчі по перепису 1926 р. чол.    
Кількість населення Бобровицького району в 1933 р. чол.          
Розрахункова кількість населення Кобижчі на початку 1933 р. чол.      
1 2 3 4
49400
12063 52200 12.063х52200:49400=12750

Джерела:

Гр.1. Див. джерела до гр. 1та 2 табл. 1.Документ 2.
Гр.2. Всесоюзний перепис населення 1926 р. Том 13, стор. 477. ЦСУ . 1928 р.
Гр.3. Довідник адмінтерподілу УРСР за станом на 15 грудня 1935 р. Видавництво ЦВК . К. 1935 р.

Примітка до табл. 2: Цифра, наведена у гр. 3, хоч і взята з офіційного радянського джерела , здається нам неправдивою. Тому  в подальших підрахунках ми будемо орієнтуватись на кількість мешканців Кобижчі  перед голодомором 12060 чол.

2  ВАРІАНТ

Підрахунок кількості померлих на підставі спогадів свідків.
Для підрахунку прийняти сорок свідчень, які були зібрані у 2004-2007 р. вчителями й учнями села. (Надала Данилевська О.В.)

 

Таблиця 3

Кількість врахованих сімей з Кобижчі чол.

Кількість  померлих                    людей чол.
-------------------------------------
---------------------------------------

Сімей са-

мих свідків

Сімей су-

сідів

Всьо-

го

В сім'ях свід-

ків чол.

В сім'ях су-

сідів чол.

Всьо-

го чол.

Середня чисельність сім'ї чол.
Відсоток померлих природньою смертю, %
Відсоток померлих від голоду, %
Чисельність населення Кобижчі перед голодом 1933р., чол.
Померло від
голоду
в Кобижчі, чол.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32 17
49
17
13
30
81:15=5,4
2
30:(49х5,4) х100-2= 9,3
12060
12060хХ9,
3:100=1122

Примітки:

Гр. 1.  З усіх сорока свідчень для підрахунку померлих враховані свідчення № 1-6. 8-15, 18-22, 30-35, 38, 39, тобто тільки тих, хто  мешкав в той час у  Кобижчі.
Гр. 2.  Із свідчень про сусідів враховано тільки №9 оскільки тільки воно вказує не тільки кількість померлих, а й кількість сімей в кутку.
Гр. 7. Середня кількість чоловік в сім’ї підрахована по всім свідченням , де вона вказана. Оскільки цей показник не характерний тільки для Кобижчі, тому для збільшення кількості респондентів ми враховуємо і їх.
Гр. 8. Відсоток померлих на Чернігівщині природньою смертю, взятий по перепису грудня 1926 р., складає - 54600:2784300х 100=2% ( див табл. 1).

Свідчення були зібрані Домбровським В.Д. та Данилевською О.В.

Аналіз спогадів свідків щодо кількості померлих від голоду 1932-1933 років.

Таблиця 4

№ спогадів
Кількість сімей
Кількість чол. в сім'ї
Померло в сім'ї Спогади про інших померлих
№ спогадів Кількість сімей Кількість чол. в сім'ї Померло в сім'ї
Спогади про інших померлих
1 2 3
4
5
1 2 3
4
5

1

2

3

4

 

5

6

8

9

 

10

11

12

 

13

14

15

18

19

20

1

1

1

1

 

1

1

1

1+17

куток

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

 

4

 

 

5

12

 

 

5

 

-

5

1

-

 

1

-

-

13

 

-

-

-

 

-

-

-

2

-

3

 

 

 

 

Вмирали по

дорозі

 

Багато

 

 

Сусідів - 7 чол.

Дуже багато

Сусідів - 4 чол.

Багато

 

 

 

Масово, сім'ями

Вмирали на ходу

21

22

24

25

26

27

28

30

31

32

 

33

34

35

38

39

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

5

 

4

 

4

 

 

 

4

 

7

 

 

 

 

-

-

1

-

2

-

2

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Цілі сім’ї

Сусід - 1 чол.

Сусід - 1 чол.

Багато

 

"Трупи під парканом"

 

Багато

 

Сусід - 1 чол.

Сусіди - 4 чол.

"Людожерство"

32+17=49сім.

Додаємо тільки для визначення середньої кількості сім’ї

№16 1 4
№17 1 2
№29 1 6

81 чол. в 15 сім’ях

Перевіримо попередній  підрахунок ( варіант 2) обчисленням  «по дворах».

Таблиця 5

Кільк. врахованих дворів у спогадах 1933
Фактична кількість дворів у селі
Кількість померлих у 49 дворах у 1933 р.
Кількість населення села на початку 1933 р.
Відсоток померлих природньою смертю
Померло природньою смертю у 1933 р.
Померло від голодомору 1932-1933 рр. в с. Кобижча
1 2 3 4 5 6 7
49 2483 30 12060 2 12060х2:100=241 30х2483:49-241=1279 чол.

Джерела:
Гр. 2. Оскільки кількість населення села згідно з переписами 1897 та 1926 років однакова, то умовно кількість дворів  в 1926 р. і відповідно у 1933 р. приймаємо за даними 1897 р. В перепису 1926 р цієї цифри не наведено.

3  ВАРІАНТ

На базі даних про населення Бобровицького району.

Таблиця 6

Кількість населення на 1.01.1933 р.

Кількість населення на 6.01.1937 р.

--------------------------------------
--------------------------------------------

В Бобро-

вицькому районі

чол.

В Кобижчі чол.

В Бобро-

вицькому районі

Розра- хункова в Кобижчі Зменьшення кількості населення з 1933р до 1937 в Кобижчі чол.
Померло природною смертю  у 1933р. в Кобижчі (2%)
Природний приріст населення за 1934-1936 р. в Кобижчі чол.
Міграція із Кобижчі за 1933-1936 р. чол. в рік
Померло від Голодомору у 1933 в Кобижчі чол.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
49400 12060
43000

12.06х

х43000:

:49.900=

=10490

12060-10490=

=1570

241
Відповідно:
1934-31
1935-148
1936-198
159
1080

Джерела:

Гр. 1 та 2. Кількість населення в 1933 році приймаємо рівною кількості за переписом 17.12.1926.
Гр.6. Приймаємо відсоток померлих природною смертю – 2% (див. табл. 1) :         12060х2:100=241 чол.
Гр.7 Цифру приросту в Кобижчі підраховуємо, виходячи з даних на той час для всієї України (Кульчицький С.В. стор.45; Демографічні наслідки…) та кількості населення в державі – приблизно 29 млн. чол.
1934 р. приріст на 1 тис. по державі складав- 88200:29000 . =3,04 чол.
1935 р. – 417200:29000  =14,38чол
1936 р.  – 533700:29000 =18,40чол.
По Кобижчі приріст по рокам склав:
1934 р. - 3,04 х10,131 = 31чол.
1935 р. - 14,38х10,152=148чол.
1936 р. - 18,04х10,300 =198 чол.
Гр.8. За даними, наведеними у книзі Кільчицького С.В. і Ефіменко Г.Г. (див. джерела до табл. 1), за 10 років  1926-1937 р. міграція з України репресованих кулаків,  мешканців, що переїхали в інші райони СРСР та призваних у військо, орієнтовно склало 2200 тис. чол.  Можна вважати, що за 4 роки 1933-1936 р. з Кобижчі з цих причин виїхало:
2200000:29000  х4:10х10,490=318 чол.
Для урахування міграції в міста й індустріальні райони України умовно збільшуємо цю цифру вдвічі й отримаємо сальдо міграції по Кобижчі:
За 4 роки 318х2=636 чол., за 1 рік – 636:4=159 чол.
Гр.9 Дивись прикладений  «Графік до підрахунку кількості…» .

ВИСНОВКИ

1.    Згідно з нашими підрахунками за всіма варіантами виявилися наступні показники:

Варіант  1   -     848 чол.
-     1148чол.
-     1080чол.
Варіант  2   -    1122 чол. 
-    1279 чол.  
Варіант  3   -   1080 чол.                         

Середня цифра становить – 1092 чол.

2.    У листах експертів показані наступні цифри :

Інститут історії  - 848 чол.
Інститут пам’яті – 1200-1300 чол.
Інститут демографії  - 1200-1300 чол.

Середня цифра становить -  1113 чол.

3.     За кінцевий результат приймаємо орієнтовну цифру кількості загиблих від голодомору  1932-1933 року в с. Кобижча   -  1100 чол.

Підрахунок виконав    В. Домбровський
12.02 2008 р.

 

Графік до підрахунку кількості померлих від голодомору